1. Năm 1991: Ngày 10 tháng giêng năm 1991(ÂL).

- Chính thức thành lập Tổ hợp Xây dựng số 04 - Trụ sở đầu tiên đặt tại xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

- Thành viên gồm có : 05 thành viên.

2. Năm 1993:

- Tổ hợp chuyển địa bàn thi công xuống thị trấn Lạc Tánh.

- Số thành viên lúc này là : 30 người.

3. Năm 1994:

- Chuyển 1 phần Tổ hợp xuống địa bàn thị xã Phan Thiết.

- Chính thức chuyển đổi thành Xí nghiệp Xây lắp Rạng Đông.

- Số thành viên khoảng: 120 người.

4. Năm 1995:

- Chính thức chuyển toàn bộ Xí nghiệp Xây lắp Rạng Đông xuống tại Thị xã Phan Thiết.

- Số thành viên chính thức khoảng: 300 người.

5. Năm 1997:

- Chính thức chuyển đổi thành Công ty Xây lắp Rạng Đông.

- Số thành viên khoảng: 500 người.

6. Năm 2007:

- Chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Rạng Đông.

- Số CBNV-CNLĐ khoảng: 3.000 người (lúc cao điểm).

7. Năm 2008:

- Tự thành lập Tập đoàn Rạng Đông (Vì phải điều hành theo mô hình Tập đoàn thì mới phù hợp với sự đa ngành nghề hiện có).

- Lúc này, Tập đoàn Rạng Đông với hơn 10 công ty thành viên.

- Tổng số CBNV-CNLĐ của Tập đoàn, hiện nay khoảng 3.000 người.

 

RDG

 

VTV1 - Doanh Nhân Việt Nam - Làm giàu trên...