THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG CỦA TẬP ĐOÀN (từ năm 2000-2009)

 

Anh Hùng Lao Động

  


 

Huân Chương Lao Đông Hạng II

          

          Khen thường xuyên:

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, là đơn vị luôn dẫn đầu của tỉnh Bình Thuận trong hoạt động sản xuất – kinh doanh và có thành tích đóng góp rất lớn cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiều năm qua. Nhờ đó, tập thể CBNV-CNLĐ đã được Nhà nước, Chính phủ, UBND tỉnh Bình Thuận tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, cụ thể là:

* Các danh hiệu được Nhà nước tặng thưởng:

Đối với tập thể :

- 01 Huân chương lao động hạng Nhì (tại Quyết định số 1325/QĐ-CTN, ngày 09/9/2009).

- 03 Huân chương lao động hạng Ba (tại các Quyết định số 380/2004/QĐ/CTN, ngày 21/6/2004; Quyết định số 611/2005/QĐ/CTN, ngày 20/6/2005; Quyết định số 1073/2007/QĐ/CTN, ngày 24/9/2007).

Đối với cá nhân :

- 01 Danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới cho ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc đ ã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 1995 đến năm 2004, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (tại Quyết định số 956/2005/QĐ-CTN, ngày 26/8/2005). 

 

- 03 Huân chương lao động hạng Ba cho các Ông:

                    + Ông Nguyễn Văn Đông - Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông (tại Quyết định số 380/2004/QĐ-CTN, ngày 21/6/2004).

+ Ông Huỳnh Tịnh Tuý - Phó Tổng Giám đốc (tại Quyết định số 1068/QĐ-CTN, ngày 14/08/2008).

+ Ông Nguyễn Tài – Nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ sở (tại Quyết định số 611/2005/QÑ-CTN, ngaøy 20/6/2005).

* Các danh hiệu được Chính phủ tặng thưởng:

Đối với tập thể :

- 04 Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua lao động sản xuất trong các năm 2002, 2004, 2006, 2007.

- 03 Bằng khen, đã có nhiều thành tích trong phát triển sản xuất, kinh doanh tạo nhiều việc làm cho người lao động và gương mẫu chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế và các chính sách Thuế tại địa phương .

Đối với cá nhân :

            - 05 Bằng khen đã có nhiều thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

* Các danh hiệu được UBND tỉnh Bình Thuận tặng thưởng:

Đối với tập thể :

- UBND tỉnh tặng 04 Cờ thi đua cho đơn vị đã có thành tích công trình đạt chất lượng cao; dẫn đầu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh năm 2000, 2006, 2007, 2008 và cùng nhiều Bằng khen trong sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển Kinh tế- xã hội tại địa phương.

- Từ năm 2004 - 2008, Công ty liên tục được UBND tỉnh Bình Thuận tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” .

Đối với cá nhân :

- Từ năm 2000-2008, UBND tỉnh tặng 156 Bằng khen cho CBNV-CNLĐ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động, sản xuất.

            Khen khác:

Công ty đã được Bộ Y tế; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Dân tộc Trung ương, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các tỉnh Bình Thuận, Quảng Ngãi… tặng nhiều Cờ và Bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Bộ, Ngành và địa phương phát động.

Trong nhiều năm qua, tập thể CBNV - CNLĐ Công ty Cổ phần Rạng Đông không ngừng khắc phục, vượt qua những khó khăn để vươn lên; phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới, hoàn thành nhiều dự án, xây dựng nhiều công trình giao thông, đa dạng hóa nhiều dịch vụ. Đặc biệt, các dự án ở các vùng khó khăn, vùng kháng chiến, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Đề ra và tổ chức thực hiện những ý tưởng táo bạo mang tính đột phá, dám nghĩ dám làm đã tạo nên vùng sinh thái có hệ động thực vật phong phú, góp phần bảo vệ môi trường, tạo môi trường sinh thái bền vững thân thiện với con người, nhằm phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp và tạo nhiều việc làm cho xã hội. 

Doanh nghiệp có nhiều đổi mới trong quản lý tổ chức sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả đặc biệt thiết thực: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Đời sống vật chất và tinh thần người lao động luôn được cải thiện. Đi đầu trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước; luôn tham gia các phong trào thi đua của Tỉnh, tổ chức tốt các phong trào thi đua sản xuất của đơn vị. Đặc biệt là các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “vì người nghèo” trong tỉnh và khu vực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; đ ược Đảng, Chính quyền các cấp và Nhân dân địa phương tin tưởng và ca ngợi.

RDG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 

VTV1 - Doanh Nhân Việt Nam - Làm giàu trên...