Bình Thuận tập trung phát triển 4 ngành kinh tế

Sáng ngày 16/3, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận để kiểm tra, nắm tình hình năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng năm 2011 và kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".  

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt có bước phát triển kinh tế - xã hội nhanh sau 20 năm tái lập tỉnh. Điển hình thu ngân sách trong năm 2011 đạt 7.820 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước; sản xuất công nghiệp ổn định, tăng 10,2%, trong đó một số sản phẩm tăng cao như nước mắm, may mặc, nhân hạt điều... Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, thu hút trên 2,8 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm trước chất lượng giáo dục được giữ vững, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm.  

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng đã chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần khắc phục. Đồng chí lưu ý Bình Thuận cần quan tâm phát triển toàn diện các ngành mũi nhọn của tỉnh, trong đó ưu tiên phát triển 4 ngành kinh tế là: năng lượng sạch; du lịch; nông, lâm, thủy sản và sản xuất chế biến. Đặc biệt cần tích cực đưa công nghệ mới vào sản xuất nâng cao chất lượng hiệu quả, tăng cường sự cạnh tranh, đồng thời đẩy mạnh công tác xuất khẩu nhất là những sản phẩm ưu thế của tỉnh... Ngoài ra, cần rà soát lại công tác quy hoạch trong thời gian qua, đề ra những chính sách mới nhằm thu hút các nhà đầu tư vào KCN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Bình Thuận cần quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo cho dân.  

Trong công tác xây dựng Đảng, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, tỉnh cần tập trung cao độ cho việc học tập, quán triệt và triển khai tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đối với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tỉnh cần quán triệt sâu sắc trong cấp ủy, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.  

 

Nguồn: Bình Thuận


Bản in Gửi bạn bè

.::. Bài viết khác