Tặng quà cho CB-CNLĐ là thương binh và gia đình liệt sỹ nhân ngày 27/7/2009

 
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng”.

Ông Nguyễn Tài - Nguyên Chủ tịch CĐ
Ông Nguyễn Tài - Nguyên Chủ tịch CĐ

Hằng năm, Công ty đều tổ chức đi thăm hỏi, động viên và tặng quà cho CB-CNLĐ là thương binh và gia đình liệt sỹ để ghi nhớ và tôn vinh những cống hiến, hy sinh vô giá của các thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công đối với đất nước.

Do điều kiện không thể tập trung được. Vì vậy, Công ty tặng quà (bằng hiện kim) cho các CB-CNLĐ là thương binh và gia đình liệt sỹ có tên dưới đây:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Đối tượng

Giá trị quà

Ghi chú

1

Nguyễn Tài

Nguyên Chủ tịch CĐ

Thương binh

800.000


2

Lê Văn Trinh

Trưởng Ban Bắc

Gia đình liệt sỹ

500.000

Đông Xuân An

3

Lê Thanh Hải

Đội trưởng Đội 1

Gia đình liệt sỹ

500.000

Sân golf

4

Lê Đình Danh

Bảo vệ

Thương binh

500.000

Sân golf

5

Lê Văn Hai

Bảo vệ

Thương binh

500.000

Hồng Liêm

6

Phan Văn Nghĩa

Bảo vệ

Gia đình liệt sỹ

500.000

Hồng Liêm

7

Phạm Văn Lâm

Bảo vệ

Gia đình liệt sỹ

500.000

Hồng Liêm

8

Nguyễn Văn Hai

Bảo vệ

Gia đình liệt sỹ

500.000

Hồng Liêm

 
 

 

Admin

Bản in Gửi bạn bè

.::. Bài viết khác