Công trình giao thông

 • Thiết kế cầu đường
 • Tư vấn, thiết kế, giám sát công trình giao thông
 • Kiểm định chất lượng công trình
 • Thi công các công trình giao thông và dân dụng
 • Thi công các công trình công ích (công trình thủy lợi, đê, đập,…)
 • Đầu tư kinh doanh bất động sản khu công nghiệp
 • Các công trình BOT (đầu tư, khai thác và chuyển giao)
Các dự án công trình trọng điểm:
 • Mở rộng và nâng cấp đường Mũi Né – Suối Nước
 • Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1K địa phận Bình Dương – Đồng Nai
 • Cải tạo, nâng cấp đường Suối Nước – Hòa Thắng, huyện Bắc Bình
 • Cải tạo, nâng cấp đường Phan Thiết – Mũi Né
 • Nhựa hóa mạng lưới đường Bắc Sông, Phan Thiết
 • Cải tạo, nâng cấp đường Lương Sơn – Hòa Thắng, huyện Bắc Bình
 • Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 55
 • Nạo vét chỉnh trang Sông Dinh – Cảng Lagi
 • Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 28
 • Thi công 3 gói thầu thuộc Dự án ADB 5
 • Cải tạo, nâng cấp 20km đường Quốc lộ 1 từ Tp. Hồ Chí Minh đi Hà Nội
 • Mở rộng và nâng cấp đường Mũi Né – Suối Nước
RDG