Chính sách đãi ngộ đối với CBNV-CNLĐ của Tập đoàn

         

           Tập đoàn Rạng Đông, là Đơn vị dẫn đầu trong việc triển khai và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đảm bảo tốt mọi quyền lợi của người lao động như:


- Ký hợp đồng lao động, trích nộp cho người lao động đầy đủ các chế độ: BHXH,  BHYT, BHTN… Đặc biệt, còn có các chế độ, chính sách khác hỗ trợ cho người lao động ngoài quy định của Luật lao động hiện hành.


- Xây dựng đầy đủ quy chế hoạt động, quy chế dân chủ, quy chế phối hợp giữa Công ty với các đoàn thể trong nội bộ. Xây dựng đầy đủ nội qui lao động và an toàn lao động.


- Tạo nhiều việc làm cho người lao động tại địa phương. Ngoài ra, còn hợp đồng hàng trăm lao động thời vụ tại các địa phương khi có dự án tại địa bàn.


- Cấp trang phục BHLĐ đầy đủ và được huấn luyện an toàn lao động định kỳ.


- Được phổ biến pháp luật, bồi dưỡng kiến thức chính trị, nghiệp vụ.v.v.


- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm để phát hiện bệnh nghề nghiệp, kịp thời điều trị. Đặc biệt, Tập đoàn còn hợp đồng với các cơ sở y tế gần nhất, nơi có đơn vị đóng quân để tiếp nhận, sơ, cấp cứu, điều trị và điều dưỡng bệnh nhân với điều kiện nhanh nhất, tốt nhất cho người lao động. Tất cả các khoản chi phí chữa bệnh cho người lao động, Tập đoàn đài thọ 100%.


- Tại Công trường, được tổ chức chu đáo, đầy đủ, vệ sinh nơi ăn ở, sinh hoạt: lán trại,   chăn, mùng, mền, bảo hộ và cung cấp nước sạch cho người lao động. 100% công nhân được cung cấp nước tinh khiết dùng cho ăn - uống. Mỗi Tổ, Đội được cấp 01 tivi, 01 đầu máy đĩa để nâng cao đời sống tinh thần cho CBNV-CNLĐ. Những Công trường không có điện được cấp một máy nổ để sinh hoạt. 


- Khi lập gia đình được Tập đoàn và Công đoàn tặng quà (từ 1,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng); Tập đoàn cho mượn tiền mua đất, làm nhà, làm kinh tế gia đình; con học giỏi được cấp học bổng; CBNV-CNLĐ đạt danh hiệu “Lao động xuất sắc” hàng năm được đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài nếu có điều kiện.


- Thực hiện chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với CBNV-CNLĐ như: Hỗ trợ 100% đất ở (5mx20m) tại Khu dân cư Rạng Đông cho CBNV-CNLĐ có thời gian công tác gắn bó với Tập đoàn: từ 7 năm trở lên đối với cán bộ, 8 năm đối với nhân viên và 10 năm đối với công nhân lao động. Khi xây nhà ở sẽ được hỗ trợ 100% đá các loại do Tập đoàn sản xuất.


Đời sống của CBNV-CNLĐ qua các năm luôn được cải thiện và nâng cao. Thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước, bình quân thu nhập hiện nay: 2.500.000 đồng/người/tháng. CBNV-CNLĐ đều được điều chỉnh nâng lương cho phù hợp với những biến động giá cả của thị trường. Được hưởng đầy đủ các khoản: tiền lương, tiền công, tiền thưởng; thời gian làm việc, nghỉ ngơi. Tiền thưởng được xét vào cuối năm, mức thấp nhất 01 tháng lương/người, cao nhất 06 tháng lương/người.


Toàn thể CBNV-CNLĐ đều có ý thức không ngừng học tập, phần đấu để xây dựng Tập đoàn Rạng Đông phát triển lớn mạnh, theo hướng bền vững, với tôn chỉ “Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả”.


RDG