Bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh Động-thực vật rừng dầu tự nhiên (3330 ha)

Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật