Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
LÁI XE TẢI BEN 12 Công ty XDCB Rạng Đông 21/09/2018 20/10/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG 10 Công ty XDCB Rạng Đông 21/09/2018 20/10/2018
SỬA CHỬA MÁY Ô TÔ 5 Công ty Granite Rạng Đông - Chi nhánh trực thuộc (mỏ đá núi Đen, thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). 06/09/2018 30/10/2018
THỢ CƠ KHÍ 5 Công ty Granite Rạng Đông - Chi nhánh trực thuộc (mỏ đá núi Đen, thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). 06/09/2018 30/10/2018
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 100 Công ty Granite Rạng Đông - Chi nhánh trực thuộc (mỏ đá núi Đen, thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) 06/09/2018 30/10/2018
SỬA CHỮA HỆ THỐNG MÁY THỦY LỰC 5 Công ty Granite Rạng Đông - Chi nhánh trực thuộc (mỏ đá núi Đen, thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) 06/09/2018 30/10/2018
TÀI XẾ LÁI XE TẢI 10 Công ty Granite Rạng Đông - Chi nhánh trực thuộc (mỏ đá núi Đen, thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). 05/09/2018 30/10/2018
NHÂN VIÊN PHỤ CẤP DƯỠNG 5 Công ty Granite Rạng Đông - Chi nhánh trực thuộc (mỏ đá núi Đen, thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). 05/09/2018 30/10/2018
PHIÊN DỊCH/BIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NGA/UKRAINA 2 J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 22/08/2018 30/09/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG 2 Công ty XDCB Rạng Đông. 12/07/2018 12/8/2018

Gửi CV của bạn cho chúng tôiHọ và tên 
Vị trí tuyển dụng: 
Email: 
Điện thoại
Địa chỉ: 
File hồ sơ của bạn: 
Ghi chú : chỉ chấp nhận file word
Nôi dung: