Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN KINH DOANH 5 Toà nhà Tập đoàn Rạng Đông 19/12/2017 31/01/2018
BẢO TRÌ MÁY 2 Công ty Granite Rạng Đông 14/12/2017 31/01/2018
KỸ SƯ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 3 Tại Công ty Granite Rạng Đông. 11/12/2017 31/01/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG 3 Tại Công ty Granite Rạng Đông 11/12/2017 31/01/2018
TÀI XẾ XE LU 35 Các công trường thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 07/12/2017 07/01/2018
NHÂN VIÊN TẠP VỤ 2 Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông 05/12/2017 31/12/2017
NHÂN VIÊN BẢO VỆ 2 Thành phố Phan Thiết 05/12/2017 31/12/2017
NHÂN VIÊN BIẾT TIẾNG TRUNG 1 Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông 05/12/2017 31/01/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG 3 Công ty Granite Rạng Đông 29/11/2017 31/12/2017
NHÂN VIÊN LÁI XE 2 Toà nhà Tập đoàn Rạng Đông 27/11/2017 31/12/2017

Gửi CV của bạn cho chúng tôi



Họ và tên 
Vị trí tuyển dụng: 
Email: 
Điện thoại
Địa chỉ: 
File hồ sơ của bạn: 
Ghi chú : chỉ chấp nhận file word
Nôi dung: