Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ 3 Tại Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông – J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 21/09/2017 30/11/2017
NHÂN VIÊN LUẬT 1 Phan Thiết 19/09/2017 19/10/2017
KỸ SƯ ĐIỆN CÔNG TRÌNH 2 Tại Văn phòng Tập đoàn Rạng Đông. 15/09/2017 30/10/2017
KỸ SƯ ĐỊA CHẤT, THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 3 Tại Văn phòng Tập đoàn Rạng Đông. 15/09/2017 30/10/2017
KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG 2 2 Tại Văn phòng Tập đoàn Rạng Đông. 15/09/2017 30/10/2017
KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG 1 2 Tại Văn phòng Tập đoàn Rạng Đông. 15/09/2017 30/10/2017
KỸ SƯ ĐIỆN DÂN DỤNG 2 Bình Thuận 12/09/2017 12/10/2017
KỸ SƯ XÂY DỰNG 5 Bình Thuận 12/09/2017 12/10/2017
NHÂN VIÊN KINH DOANH 2 Công ty Napa Valley 12/09/2017 31/10/2017
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 2 Công ty Napa Valley 12/09/2017 31/10/2017

Gửi CV của bạn cho chúng tôiHọ và tên 
Vị trí tuyển dụng: 
Email: 
Điện thoại
Địa chỉ: 
File hồ sơ của bạn: 
Ghi chú : chỉ chấp nhận file word
Nôi dung: