Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 6 Khu công nghiệp Sông Bình, thôn Láng Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 24/05/2018 24/8/2018
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 5 Khu công nghiệp Sông Bình, thôn Láng Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 24/05/2018 24/8/2018
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH 10 Khu công nghiệp Sông Bình, thôn Láng Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 24/05/2018 24/8/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG 10 J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 22/05/2018 22/06/2018
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH 10 J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 16/05/2018 30/6/2018
NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ 10 J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 16/05/2018 30/6/2018
KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG 2 J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 20/04/2018 19/05/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG 5 J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 20/04/2018 19/05/2018
PHIÊN DỊCH/BIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TRUNG 5 J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 19/04/2018 30/06/2018
PHIÊN DỊCH/BIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH 5 J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 12/04/2018 30/06/2018

Gửi CV của bạn cho chúng tôiHọ và tên 
Vị trí tuyển dụng: 
Email: 
Điện thoại
Địa chỉ: 
File hồ sơ của bạn: 
Ghi chú : chỉ chấp nhận file word
Nôi dung: