Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 2 Công ty XDCB Rạng Đông 22/08/2017 22/09/2017
TUYỂN DỤNG TÀI XẾ XE BEN 2 Công ty Granite Rạng Đông. 14/08/2017 10/09/2017
TUYỂN DỤNG THỢ TIỆN 2 Tại Công ty Granite Rạng Đông 14/08/2017 10/09/2017
TUYỂN DỤNG THỢ ĐIỆN 2 J45 Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 21/07/2017 19/8/2017
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 5 J45 Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 14/07/2017 15/10/2017
TUYỂN DỤNG IT(6 vị trí) 6 J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 30/06/2017 30/08/2017
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 1 Công ty Cổ phần Napa Valley 03/06/2017 30/6/2017
NHÂN VIÊN VẬT TƯ 1 Bình Thuận 01/06/2017 01/07/2017
CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH 1 Bình Thuận 01/06/2017 30/6/2017
KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG 1 Bình Thuận 01/06/2017 30/6/2017

Gửi CV của bạn cho chúng tôiHọ và tên 
Vị trí tuyển dụng: 
Email: 
Điện thoại
Địa chỉ: 
File hồ sơ của bạn: 
Ghi chú : chỉ chấp nhận file word
Nôi dung: