Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
KỸ SƯ ĐIỆN DÂN DỤNG 2 Bình Thuận 12/09/2017 12/10/2017
KỸ SƯ XÂY DỰNG 5 Bình Thuận 12/09/2017 12/10/2017
NHÂN VIÊN KINH DOANH 2 Công ty Napa Valley 12/09/2017 31/10/2017
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 2 Công ty Napa Valley 12/09/2017 31/10/2017
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 2 Công ty XDCB Rạng Đông 22/08/2017 22/09/2017
TUYỂN DỤNG TÀI XẾ XE BEN 2 Công ty Granite Rạng Đông. 14/08/2017 10/09/2017
TUYỂN DỤNG THỢ TIỆN 2 Tại Công ty Granite Rạng Đông 14/08/2017 10/09/2017
TUYỂN DỤNG THỢ ĐIỆN 2 J45 Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 21/07/2017 19/8/2017
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 5 J45 Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 14/07/2017 15/10/2017
TUYỂN DỤNG IT(6 vị trí) 6 J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 30/06/2017 30/08/2017

Gửi CV của bạn cho chúng tôiHọ và tên 
Vị trí tuyển dụng: 
Email: 
Điện thoại
Địa chỉ: 
File hồ sơ của bạn: 
Ghi chú : chỉ chấp nhận file word
Nôi dung: