Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH 5 Công ty XDCB Rạng Đông 06/10/2018 30/11/2018
KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG 5 Công ty XDCB Rạng Đông 04/10/2018 03/11/2018
THỢ HÀN 10 Công ty XDCB Rạng Đông 02/10/2018 30/11/2018
THỢ ĐIỆN 10 Công ty XDCB Rạng Đông 02/10/2018 30/11/2018
KỸ SƯ ĐIỆN DÂN DỤNG 2 Công ty XDCB Rạng Đông 24/09/2018 24/10/2018
LÁI XE TẢI BEN 12 Công ty XDCB Rạng Đông 21/09/2018 20/10/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG 10 Công ty XDCB Rạng Đông 21/09/2018 20/10/2018
SỬA CHỬA MÁY Ô TÔ 5 Công ty Granite Rạng Đông - Chi nhánh trực thuộc (mỏ đá núi Đen, thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). 06/09/2018 30/10/2018
PHIÊN DỊCH/BIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NGA/UKRAINA 2 J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 22/08/2018 30/09/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG 2 Công ty XDCB Rạng Đông. 12/07/2018 12/8/2018

Gửi CV của bạn cho chúng tôiHọ và tên 
Vị trí tuyển dụng: 
Email: 
Điện thoại
Địa chỉ: 
File hồ sơ của bạn: 
Ghi chú : chỉ chấp nhận file word
Nôi dung: