Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
KẾ TOÁN NAM 5 Công ty XDCB Rạng Đông. 19/06/2018 19/07/2018
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 5 Khu công nghiệp Sông Bình, Km 10 - QL 28B, đường Lương Sơn - Đại Ninh thuộc thôn Láng Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 02/06/2018 31/07/2018
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN 5 Khu công nghiệp Sông Bình, Km 10 - QL 28B, đường Lương Sơn - Đại Ninh thuộc thôn Láng Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 02/06/2018 30/09/2018
IT Designer 2 J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 24/05/2018 30/08/2018
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 150 Khu công nghiệp Sông Bình, thôn Láng Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 24/05/2018 24/8/2018
NHÂN VIÊN CẤP DƯỠNG – TẬP VỤ - CÂY XANH 10 Khu công nghiệp Sông Bình, thôn Láng Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 24/05/2018 24/8/2018
NHÂN VIÊN BẢO VỆ 8 Khu công nghiệp Sông Bình, thôn Láng Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 24/05/2018 24/8/2018
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY, LÁI XE NÂNG, XE XÚC LẬT 15 Khu công nghiệp Sông Bình, thôn Láng Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 24/05/2018 24/8/2018
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ (NAM) 30 Khu công nghiệp Sông Bình, thôn Láng Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 24/05/2018 24/8/2018
NHÂN VIÊN THỦ KHO 2 Khu công nghiệp Sông Bình, thôn Láng Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 24/05/2018 24/8/2018

Gửi CV của bạn cho chúng tôiHọ và tên 
Vị trí tuyển dụng: 
Email: 
Điện thoại
Địa chỉ: 
File hồ sơ của bạn: 
Ghi chú : chỉ chấp nhận file word
Nôi dung: