Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
KỸ SƯ ĐỊA CHẤT, THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 3 Tại Văn phòng Tập đoàn Rạng Đông. 15/09/2017 30/10/2017
KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG 2 2 Tại Văn phòng Tập đoàn Rạng Đông. 15/09/2017 30/10/2017
KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG 1 2 Tại Văn phòng Tập đoàn Rạng Đông. 15/09/2017 30/10/2017
KỸ SƯ ĐIỆN DÂN DỤNG 2 Bình Thuận 12/09/2017 12/10/2017
KỸ SƯ XÂY DỰNG 5 Bình Thuận 12/09/2017 12/10/2017
NHÂN VIÊN KINH DOANH 2 Công ty Napa Valley 12/09/2017 31/10/2017
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 2 Công ty Napa Valley 12/09/2017 31/10/2017
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 2 Công ty XDCB Rạng Đông 22/08/2017 22/09/2017
TUYỂN DỤNG TÀI XẾ XE BEN 2 Công ty Granite Rạng Đông. 14/08/2017 10/09/2017
TUYỂN DỤNG THỢ TIỆN 2 Tại Công ty Granite Rạng Đông 14/08/2017 10/09/2017

Gửi CV của bạn cho chúng tôiHọ và tên 
Vị trí tuyển dụng: 
Email: 
Điện thoại
Địa chỉ: 
File hồ sơ của bạn: 
Ghi chú : chỉ chấp nhận file word
Nôi dung: