Năm Du lịch quốc gia 2023: “Bình Thuận-Hội tụ xanh”

Với chủ đề “Bình Thuận-Hội tụ xanh”, năm Du lịch quốc gia 2023 gồm 208 sự kiện, hoạt động. Trong đó có 13 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức. Tỉnh Bình Thuận chủ trì tổ chức chuỗi 31 sự […]

Xem chi tiết

Bình Thuận: Hướng đến du lịch sinh thái rừng, biển đảo

BT- Đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1792/2012 ra đời đến nay gần 9 năm. Quá trình thực hiện đề án, du lịch tỉnh nhà đã có những bước khởi sắc, mang tính […]

Xem chi tiết

Chính thức công nhận Mũi Né (Bình Thuận) là Khu du lịch quốc gia

Bộ VHTT&DL vừa chính thức ban hành quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mũi Né (tỉnh Bình Thuận). Vị trí, quy mô, ranh giới Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê […]

Xem chi tiết