CĐCS Công ty cổ phần Rạng Đông tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 22/4/2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty cổ phần Rạng Đông tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Ngọc Chơn – UV. BCH Liên đoàn Lao động tỉnh – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Bình Thuận, đồng chí Dương Ngọc Quang – Bí thư Đảng bộ, Bà Trịnh Thị Phương Hiền – Tổng giám đốc Công ty, và 128 đại biểu là cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty.

Qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn lần thứ VIII,  nhiệm kỳ 2017 –  2023  và phương hướng, nhiệm vụ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn cơ sở Công ty hiện có 07 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số 128 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Nhiệm kỳ 2017-2023, CĐCS Công ty cổ phần Rạng Đông đã thực hiện tốt vai trò và chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong công ty. Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; thực hiện chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động”.

Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CBNV – CNLĐ nhằm kịp thời động viên, nhắc nhở, chấn chỉnh những đoàn viên Công đoàn có biểu hiện vi phạm chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và các quy định của Công ty, quy định của Công đoàn. Ngoài ra, Công ty còn nhiều chế độ ưu đãi cho đoàn viên, người lao động, cụ thể: Hỗ trợ 100% tiền ăn trưa, tặng quà khi kết hôn, thăm bệnh, phúng viếng, tặng học bổng cho con của CBNV-CNLĐ học giỏi; tặng quà cho các gia đình CBNV – CNLĐ nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7,  tổ chức cho CBNV – CNLĐ đủ điều kiện được hưởng chế độ du lịch trong và ngoài nước; tổ chức nghỉ lễ và tặng quà nhân các ngày Kỷ niệm, Lễ lớn trong năm; tặng quà cho chị em phụ nữ nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 20/10. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, như tham gia Hội diễn, Hội thao do Công đoàn Ngành Xây dựng Bình Thuận, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức và đạt nhiều thành tích cao.

(Đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại Đại hội)

Trong năm 2021- 2022 do ảnh hưởng từ đại dịch covid -19 đã có những ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, việc làm của đoàn viên, CNLĐ của cả nước nói chung và công ty nói riêng. Qua đó Công đoàn cơ sở Công ty đã trích quỹ với số tiền: 24.600.000 đồng để hỗ trợ cho người lao động bị covid; ngoài ra, Công ty vẫn đảm bảo tiền lương, tiền thưởng và các chế độ liên quan khác luôn được thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định. Trong nhiệm kỳ không có trường hợp đình công, lãn công, khiếu kiện đông người, các tệ nạn xã hội trong và ngoài Công ty.

Hàng năm, Công đoàn cơ sở được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; UBKT được xếp loại “Xuất sắc”; tập thể công đoàn cơ sở công ty nhiều lần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen; trên 95% đoàn viên phân loại đoàn viên xuất sắc.

 Tỷ lệ kết nạp đoàn viên Công đoàn đạt 100% Tổng CBNV – CNLĐ.

 Trong nhiệm kỳ có 09 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 18 đoàn viên được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen.

( Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội)

 Đoàn viên nữ tham gia tích cực các hoạt động như: Thực hiện tốt phong trào hai giỏi: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thực hiện “Kế hoạch hóa gia đình – Xây dựng gia đình có nếp sống văn hóa, hạnh phúc”. Nhiều năm liền các cá nhân được Ban Lãnh đạo Công ty tuyên dương trong công tác chuyên môn, Công đoàn Ngành Xây dựng Bình Thuận tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong đoàn viên, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; hoạt động Công đoàn đã chủ động nhưng chưa có nhiều còn cầm chừng, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đ/c Huỳnh Ngọc Chơn – UV. BCH Liên đoàn Lao Động tỉnh – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội Đồng chí Huỳnh Ngọc Chơn  Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng đã đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể khẳng định rằng, Công đoàn cơ sở công ty đã hoàn thành các tốt các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đã đề ra. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng đề nghị Công đoàn cơ sở Công ty tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cấp trên giao; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh hoạt động sản xuất tại đơn vị.

(BCH và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên)

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty, đồng chí Dương Ngọc Quang nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tập đoàn và công ty đã đề ra.

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển” nhiệm kỳ 2023 – 2028, CĐCS Công ty cổ phần Rạng Đông tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; Đại hội đã đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể và phối hợp thực hiện; 06 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và bầu ra Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 05 đồng chí; bầu đoàn đại biểu gồm 08 đồng chí trong đó 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Bình Thuận. Đồng chí Nguyễn Thu Hương Thủy – Chủ tịch Công đoàn khóa VIII tái cử chức danh Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần  Rạng Đông khóa IX.