Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp Bình Thuận

Năm vừa qua ghi nhận thu hút đầu tư ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn Bình Thuận đạt gần 32.000 tỷ đồng, con số này chiếm hơn 70% tổng vốn thu hút đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh… Khởi sắc lĩnh vực công nghiệp Khép lại […]

View details