KCN Sông Bình, xây dựng nhà máy Pigment TiO2 hơn 11.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình vừa được Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4866104132, ngày 24 tháng 03 năm 2021, dự án xây dựng nhà máy Pigment TiO2 Sông Bình chuyên về chế biến titan dioxit bằng công nghệ sulfate với  tổng vốn đầu tư đăng ký 11.525.780.945.000 đồng, trên diện tích 400.100 m2. Theo đó, dự kiến nhà máy sẽ được đầu tư xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động, giai đoạn 1 năm 2024; giai đoạn 2 năm 2028.

Lãnh đạo Ban Quản lý KCN làm việc với KCN Sông Bình

Cùng với Nhà máy nghiền Zircon siêu mịn Sông Bình – Dự án đã được Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8144385736, ngày 18 tháng 12 năm 2017 với tổng vốn đăng ký đầu tư 400 tỷ đồng. Việc đầu tư thêm nhà máy Pigment TiO2 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình là một tín hiệu mới, có ý nghĩa rất lớn đối với sự hình thành Trung tâm chế biến sâu quặng sa khoáng titan của cả nước và khu vực, gắn chặt với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) tại Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 25 tháng 10 năm 2016 về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Hy vọng, với sự chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ của các cấp, các ngành; sự năng động, sáng tạo của các doanh nghiệp; với việc kết hợp đồng bộ, đầy đủ trong tất cả các khâu từ khai thác, chế biến đến thị trường tiêu thụ. KCN Sông Bình sẽ sớm tiếp tục thu hút thêm được những nhà đầu tư mới có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến sâu khoáng sản titan để sớm lấy đầy diện tích cho thuê. Góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.

Theo Ánh Quỳnh – BQLKCN