WHY CHOOSING

Rang Dong Group


RECRUIMENT NOTICE


Position Amount wanted Job location Salary Application deadline
Nhân viên Kế toán – Nam 02 Công ty Cổ phần Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Thỏa thuận Không giới hạn
Thợ điện công nghiệp 03 Công ty Granite Rạng Đông, mỏ đá Núi Đen - Thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận Thỏa thuận 31/12/2022
Kỹ sư xây dựng 02 Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Thỏa thuận 31/12/2022
Nhân viên kinh doanh 06 Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Thỏa thuận 31/12/2022
Phó phòng kinh doanh 02 Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Thỏa thuận 31/12/2022
Trưởng phòng kinh doanh 01 Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Thỏa thuận 31/12/2022
Công nhân kỹ thuật điện 04 Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Thỏa thuận 31/12/2022
Công nhân gia công cơ khí, sữa chữa 03 Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Thỏa thuận 31/12/2022