Đầu tư - Xây dựng


 Đầu tư – Xây dựng là tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế - Xã hội.

Xem thêm

Khoáng sản kim loại


Phát triển ngành khai khoáng và chế biến sâu Titan nhằm nâng giá trị tài nguyên, thúc đẩy phát triển ngành Công nghiệp.

Xem thêm

Thương mại - Dịch vụ


  Phát triển ngành thương mại, dịch vụ góp phần xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Xem thêm

Vật liệu xây dựng


Phát triển ngành khai khoáng và chế biến sâu Titan nhằm nâng giá trị tài nguyên, thúc đẩy phát triển ngành Công Nghiệp

Xem thêm