Thương mại - Dịch vụ


  Phát triển ngành thương mại, dịch vụ góp phần xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.