Vật liệu xây dựng


  Phát triển ngành khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng nhằm cung cấp ra thị trường những vật liệu đạt tiêu chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng công trình