Bê tông xi măng

Sản phẩm Bê Tông Xi Măng luôn được kiểm định gắt gao để có chất lượng ổn định, phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đồng thời sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn áp dụng như TCVN, ASTM … và các yêu cầu kỹ thuật khác của khách hàng

Kích thước

Bê tông tươi M150, M200, M250, M300, M350, ...Nơi sản xuất

Công ty Cổ phần TàZon


Email

tazonjsc.pkd@gmail.com

Link chi tiết
Liên hệ mua hàng 0252 627 6666