Mở rộng Quốc lộ 1

Mở rộng Quốc lộ 1 tỉnh Bình Thuận, đoạn Km1642 – Km1692, theo hình thức hợp đồng BOT

Vị trí

Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam


Diện tích

Km1642 – Km1692


Tiến độ

Đã hoàn thành

100%

Dự án khác